Spojte se s námi twitter facebook instagram

Příroda Bučovicka

17. 9. – 17. 11. 2013   Muzeum Bučovice

 

Výstava charakterizuje přírodní poměry jižní části Vyškovska. Představí převládající lesní biotopy – bučiny Ždánického lesa, teplomilné doubravy, významná chráněná území stepního charakteru, biotopy vod a mokřadů i přírodní prvky člověkem vytvořené kulturní krajiny.

Návštěvníci uvidí fotografie zachycující aktuální i původní podobu krajiny a mnoho trojrozměrných preparátů živočichů i rostlin.

Součástí výstavy je řada kvízů a dalších interaktivních aktivit určených především dětem a mládeži. Speciální pozvánku pro děti najdete zde

 

 

Příroda Bučovicka

Příroda Bučovicka aktivity pro školy