Spojte se s námi twitter facebook instagram

Historická sbírka

Historická sbírka zahrnuje široké spektrum materiálů dvojrozměrných i trojrozměrných v celkovém počtu více než 17.700 inv. čísel. Časově spadají především do období 18. – 20. století, nejstarší předměty pocházejí z 16. století. Stěžejní část dvojrozměrných sbírek představují písemné pozůstalosti, z nichž nejvýznamnější a nejobsáhlejší je pozůstalost cestovatele a orientalisty Aloise Musila.

Z větších pozůstalostí je nutno uvést rovněž pozůstalosti Ctibora Helceleta, P. Jana Vyhlídala, MUDr. Jana Zháněla či nejnověji Jana Kupky. Z ostatních písemností převažují plakáty, mapy a plány a hudebniny. Významný je fond historických fotografií. Mezi trojrozměrnými předměty patří k nejpočetnějším knihy. Jedná se především o fond Staré tisky, fond Rodáci a krajané a fond Obzinovy tiskárny. Cenné jsou fondy Numismatika a Tělovýchova. K početně menším, ale přesto hodnotným souborům se řadí prapory, stejnokroje, zbraně a další militaria, řemeslné nástroje, cechovní památky, nábytek, keramika a porcelán, kamenné artefakty, technika a domácnost. Za zmínku stojí unikátní soubor odlitků reliéfní výzdoby zvonů z obcí vyškovského regionu, pořízený prof. Procházkou v roce 1942. Pravidelně doplňován je fond dokumentace současnosti.