Spojte se s námi twitter facebook instagram

Archeologická sbírka

Základ archeologické sbírky položily nálezové soubory z velkých prvorepublikových výzkumů uskutečněných Vojtěchem Procházkou, amatérským archeologem a dlouholetým muzejním pracovníkem.

Významnou část fondu tvoří nálezy z hradu Melice (cca 11 000 kusů), na jehož výzkumu se v letech 1931-38 spolu s V. Procházkou podílel i další významný propagátor muzejní činnosti na Vyškovsku, Jan Zháněl.

S utříděním a inventováním získaných předmětů se započalo v 60. letech, ale systematické formování sbírky je spjato až se vznikem profesionálního archeologického pracoviště v muzeu v roce 1973. Díky četnosti archeologických výzkumů se sbírka postupně rozšířila až na současných více jak 50 000 inventárních čísel. Pod nimi se skrývá široké spektrum předmětů pravěkého, středověkého i novověkého stáří, které byly získány archeologickými výzkumy či sběry na území bývalého okresu Vyškov.

Sbírku tvoří nejen všudypřítomná keramika, kamenná a kostěná industrie, ale i předměty z drahých kovů či vzorky organických materiálů (obilí, uhlíky, textilie aj.).

 

Keramické nádoby z protounetických hrobu v Otnicích, přelom 3. a 2. tisíciletí př. Kr.

 

Zdobený parohový předmět z mladohradištního pohřebiště v Holubicích, 11. století

 

Bronzová dýka ze střední doby bronzové z Drnovic