Spojte se s námi twitter facebook instagram

Sbírka Muzea Vyškovska

 

Sbírku Muzea Vyškovska, která čítá přes 130.000 inventárních čísel, tvoří pět podsbírek – archeologická, etnografická, historicko-uměnovědná, přírodovědná a Muzeum Bučovice.

Nejrozsáhlejší podsbírkou Muzea Vyškovska je podsbírka archeologická, obsahující i cenné nálezy ze zaniklého hradu Melice. Historická podsbírka, početně druhá největší, zahrnuje mimo jiné obsáhlou písemnou pozůstalost orientalisty Aloise Musila. Fond výtvarného umění soustřeďuje výtvarná díla od gotiky po současnost. V etnografické podsbírce vyniká fond vyškovské lidové keramiky, k posledním přírůstkům patří soubor novodobé zemědělské techniky, především traktorů a stabilních motorů. Podsbírka přírodovědná je zaměřena hlavně na botaniku. Podsbírka Muzea Bučovice zachycuje život na Bučovicku prostřednictvím exponátů z oblasti historie, etnografie a archeologie.

Řada předmětů z rozsáhlé historicko-uměnovědné podsbírky je trvale vystavena i mimo expozice. Zdobí historické interiéry zámku, zejména chodby a schodiště.