Spojte se s námi twitter facebook instagram

Životem a časem po Bučovicku

Nová expozice je otevřena od 25. 9. 2019

 

Srdečně Vás zveme na prohlídku nové stálé expozice Životem a časem po Bučovicku do Muzea Bučovice. Muzeum Bučovice sídlí v areálu renesančního zámku, v 3. NP západního zámeckého křídla. V roce 2019 byla v Muzeu otevřena nová expozice, která seznamuje návštěvníky nejen s historií a kulturou Bučovicka od pravěku po 20. století, ale také s faunou a florou regionu. Prezentujeme rovněž národopisné sbírky, především ukázky místní lidové a řemeslné tvorby.

Moderní expozice využívá aktuálních trendů v muzejnictví a splňuje vysoké nároky informativní, vědecké, edukativní i zábavné. Tištěné textové informace v jednotlivých místnostech jsou doplněny elektronickými prezentacemi; odborné informace zpestřuje množství interaktivních prvků pro návštěvníky různých věkových kategorií.

Koncepce expozice je postavena na několika základních aspektech lidského života, které vytvořily témata jednotlivých místností. Jsou jimi výroba a používání nástrojů, zbraně jako prostředky obrany a boje, stavba obydlí a proměny v bydlení, společenský život, smrt a pohřeb. O přírodních rezervacích, obcích na Bučovicku, místních památkách a archeologických lokalitách se návštěvníci dozvědí z elektronické prezentace hned ve vstupní části.

Doprovodné aktivity umožní zájemcům třít obilí na zrnotěrce anebo si zrní pomlít na replice raně středověkého žernovu. Střílení z interaktivní kuše pobaví nejen děti, ale i dospělé. Odpočinkovou zónu doplňují dva funkční orchestriony, jejichž hudbu si lze volně poslechnout. Jako bonus mohou návštěvníci zažít pohled z výšky: z repliky vysokého kola z konce 19. století.

Na své si přijdou nejen jednotlivci, ale také celé školní skupiny, tábory a jiné skupinové organizace. Pro ně je připraven program, jenž je provede historií pravěku a středověku na Bučovicku. V související tvůrčí dílničce si pak mohou vyrobit a odnést vlastní výrobek v podobě náramku, drátěného nebo kamenného přívěsku, tkaného pásku či hliněné nádobky.

Těšíme se na Vás!

 

Nad projektem převzalo záštitu Ministerstvo kultury České republiky

Kontakt: +420 702 013 811

 

Text: RNDr. Michaela Králíková, Ph.D.