Spojte se s námi twitter facebook instagram

Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech

Nová národopisná expozice představuje život venkovských obyvatel Vyškovska v minulosti přiblížením způsobu prožívání několika důležitých momentů, jakými jsou narození dítěte a jeho přijetí do vesnické komunity nebo svatební obřad a zvyklosti s ním spojené, dále se pozornost věnuje možnostem obživy, které lidé na venkově v minulosti měli a ke kterým patřily zemědělství a řemeslo. Žena je představena v roli nevěsty, matky a hospodyně, ale také jako osoba podílející se na rodinném hospodaření zpracováváním textilních vláken, jakým byl kupříkladu len. Zvyky a slavnosti odměřující v opakujícím se každoročním rytmu čas na vesnici přibližují masopustní průvod maškar, figurína smrti a zelený stromek související s obchůzkami na Smrtnou neděli a předměty vážící se k velikonočním svátkům. Opomenut není ani tradiční interiér domu zpodobněný svatým koutem a kuchyní s kachlovými kamny. Spatřit lze také součásti lidových krojů, modrotiskové formy s ukázkami potištěných látek nebo umně řezbované formy na perník. Nedílnou součástí prezentace lidové kultury Vyškovska je připomínka německého jazykového ostrůvku, který byl součástí regionu do roku 1945.