Spojte se s námi twitter facebook instagram

Etnografická sbírka

Etnografická sbírka MV čítá více než 5.000 sbírkových předmětů. Nejpočetnějším a zároveň nejvýznamnějším souborem sbírky je kolekce zlidovělé vyškovské fajánse, která spolu s ostatními keramickými výrobky čítá na 1.800 sbírkových předmětů. Místo v pořadí druhého nejpočetnějšího souboru zaujímají textilie. Vedle dochovaných textilií z Vyškovska z 19. století představují nejhodnotnější kusy hanácké výšivky ze sběrů J. Vyhlídala.

Více než 500 sbírkových předmětů vykazují různorodé soubory řemesel, domácích potřeb i drobné devoční grafiky. Výtvarná kultura je ve sbírce nesourodě zastoupena 300 kusy podmaleb na skle, plastik, kraslic apod. Méně početnými soubory dokumentuje etnografická sbírka zemědělské náčiní, religiozitu, nábytek a zvykosloví.

Oblastí původu se sbírce poněkud vymykají předměty dovezené z Blízkého východu arabistou a teologem Aloisem Musilem.