Spojte se s námi twitter facebook instagram

O nás

Muzeum Vyškovska bylo otevřeno v roce 1923 jako městské muzeum. Od 1. ledna 2003 je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Sídlem muzea je vyškovský zámek, v jehož interiérech mají návštěvníci možnost zhlédnout celou řadu expozic, zajímavé sezónní výstavy a příležitostně mohou navštívit také historické sklepení.

Dalšími objekty, které muzeum využívá a spravuje, jsou kaple a špitálek sv. Anny na Dukelské ulici ve Vyškově a centrální depozitář ve Vyškově-Dědicích. Pro činnost Muzea Bučovice, detašovaného pracoviště, má organizace v pronájmu prostory ve 2. poschodí západního křídla zámku Bučovice.

V muzejní knihovně se nachází přes deset tisíc svazků, které jsou k dispozici pro prezenční výpůjčky. Pracovníci muzea poskytují konzultace úřadům, organizacím i veřejnosti. Archeologické pracoviště provádí archeologické výzkumy a dohledy.

V současné době tvoří sbírkový fond Muzea Vyškovska přes 124 000 inventárních čísel. O jejich zachování se stará konzervátorské pracoviště.