Spojte se s námi twitter facebook instagram

Poskytování informací

Poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací platný ke dni 22. 5. 2018

 

Výroční zpráva Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, o poskytování informací za rok 2023

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

č.j. MV/717/2017

č.j. MV/035/2018

č.j. MV/223/2018

 

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách podatelny muzea nebo elektronicky zde

 

Požadavek na přímé poskytnutí zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách podatelny muzea nebo elektronicky zde

 

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí (i částečném) informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách podatelny muzea nebo elektronicky zde

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách podatelny muzea nebo elektronicky zde