Spojte se s námi twitter facebook instagram

Nové archeologické nálezy na Bučovicku

úterý 3. 12. 2013 v 16. 30 hodin, budova Gymnázia Bučovice

 

 

Mgr. Blanka Mikulková: Nové archeologické nálezy na Bučovicku

Přednáška bude o archeologických výzkumech Ústavu archeologické památkové péče Brno na Bučovicku v posledních 10 – 15 letech. Především o výzkumech v průmyslové zóně v Brankovicích, průzkumu krypt kostelů Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích a Křižanovicích, nálezu raně novověkého hromadného hrobu  při rekonstrukci silnice I/50 v Bučovicích, objevu zaniklé středověké vesnice u Klobouček a o dalších nejnovějších archeologických nálezech na Bučovicku.

Vstup na přednášku je zdarma

Nové archeologické nálezy na Bučovicku