Spojte se s námi twitter facebook instagram

Cos to Jidáši, cos to učinil?

16. května 2013 v 17:00 hodin velký výstavní sál

 

 

Mgr. Markéta Palowská, v letech 1993 – 2001 etnografka Muzea Vyškovska, dnes působící v Ostravském muzeu, ve své přednášce přiblíží fenomén velkopátečních obřadních obchůzek s Jidášem, který se v regionu širšího Vyškovska, zejména pak v okolí Bučovic, vyskytuje do dnešních dnů. Jidáš, na Bučovicku častěji Idáš, je pro aktéry zosobněním novozákonního Jidáše, ve své dávné podstatě však představuje antropomorfní ztělesnění zla, zlého ducha, zlé síly, která nám může škodit, a proto je třeba před ní utéct nebo ji jakýmkoli způsobem přemoci či potrestat.

Autorka přednášky mapuje od konce 90. let 20. století současnou podobu tohoto jevu, který doprovází mnohem běžnější velikonoční obchůzky chlapců s hrkačkami, řehtačkami nebo klepači, a dosud se jí podařilo zdokumentovat jej ve dvanácti obcích našeho regionu. Představení svého výzkumu doplní fotografiemi, které dají nahlédnout na dnešní formu udržování významného prvku tradiční lidové kultury v našem prostředí, a exkurzem do minulosti tohoto obyčeje.

Vstup na přednášku je zdarma.

 

Cos to Jidáši, cos to učinil?