Spojte se s námi twitter facebook instagram

Přednáška Příroda Bučovicka

čtvrtek 7. 11. 2013 v 16:30 hodin, budova Gymnázia Bučovice

Přednáška Ing. Jana Buřivala, přírodovědce a kurátora přírodovědné sbírky Muzea Vyškovska, je zaměřena především na ekologii krajiny a rostlinná společenstva a bude doprovázena promítáním fotografií z přírody Bučovicka.

Stručné seznámení s geologickým vývojem krajiny, charakteristika přírodních poměrů, chráněná území Bučovicka – přírodní park Ždánický les, chráněné území stepního typu, mokřady, příroda v zemědělské krajině.

Vstup na přednášku je zdarma.

 

 

Přednáška Příroda Bučovicka