Spojte se s námi twitter facebook instagram

Květiny v interiéru

12. 3. – 21. 4. 2013  malý sál galerie Orion

Výstava představí fotografie Veroniky Skálové, která se dlouhodobě věnuje dokumentaci květinových aranžmá vytvořených zejména v historických interiérech, především na hradech a zámcích. Hledání optimální kompozice s vybavením zámeckých a hradních prostor v kombinaci s hrou světla posunuje fotografický záběr Veroniky Skálové od pouhé dokumentace k jakémusi „fotoobrazu“. Pro vyškovskou výstavu vybrala autorka téma jarních květin ve vazbách, které vznikaly pro různé akce, především výstavy, např. na zámcích Bučovice, Rájec nad Svitavou, Kratochvíle ale i jinde.

Výstava bude doplněna přednáškou o aranžování květin s praktickými ukázkami. Vytváření květinových vazeb do interiérů různých historických slohů předvede přední český florista Slávek Rabušic v neděli 7. 4. 2013 v 15:00 hodin.

Květiny v interiéru