Spojte se s námi twitter facebook instagram

Přednáška PhDr. Jiřího Mikulky

11. listopadu 2013 v 17:00 hodin sál v 1. poschodí Muzea Vyškovska

Nebojte se Archivu bezpečnostních složek – přednáška PhDr. Jiřího Mikulky

 

Archiv bezpečnostních složek Kanice

PhDr. Jiří Mikulka, v letech 1980 – 1984 historik Muzea Vyškovska, představí ve své přednášce materiál Veřejné bezpečnosti uložený v Archivu bezpečnostních složek a možnosti jeho využití při zkoumání dějin měst a obcí po roce 1945 (na příkladu Vyškovska). Pohovoří o historii ABS, o struktuře archiválií vytvořených Veřejnou bezpečností a uvede příklady z Vyškovska, kdy bylo možno využít těchto materiálů k historickému bádání.

Vstup zdarma

Nebojte se ABS