Spojte se s námi twitter facebook instagram

Velikonoční dílna

sobota 9. dubna 2022 od 10:00 do 16:00 Muzeum Vyškovska

 

Srdečně vás zveme na tradiční velikonoční dílnu k nám do Muzea Vyškovska, v rámci které si můžete vyzkoušet některé tradiční techniky zdobení kraslic a další zajímavé tvoření:

 

  • – paní Ludmila Dvořáková předvede zdobení kraslic voskovou batikou (novoveské kraslice)
  • – paní Markéta Šplíchalová předvede zdobení kraslic vyškrabováním (borkovanské kraslice)
  • – pan Alois Slezáček předvede tradiční hanáckou techniku zdobení kraslic slámou
  • – s paní Evou Altmanovou si děti mohou vlastnoručně nazdobit perník
  • – v tvořivé dílně si můžete vajíčko ozdobit technikou decoupage, voskovým reliéfem, jezerní
  •    sítinou nebo si nazdobíte připravenou vrtanou madeirovou kraslici

 

Vstupné:

50 Kč (v ceně výtvarný materiál na 1 výrobek a prohlídka výstavy Křehká krása Velikonoc)

30 Kč (v ceně výtvarný materiál na další 1 výrobek)

 

Velikonoční dílna