Spojte se s námi twitter facebook instagram

Malířské umění ve sbírce muzea

24. 9. – 4. 12. 2022 výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska

 

Výstava prezentuje cennou kolekci obrazů z výtvarného fondu muzea z různých století a od různých autorů. Přibližuje proměny malířských stylů i problematiku restaurování. Nejstarším obrazem je renesanční malba Madony na dřevě z první poloviny 16. století od vlámského malíře Lamberta Lombarda. Z konce 17. století jsou obrazy „Diana, vládkyně přírody“ a „V dílně Vulkánově“, vznikly v Itálii a mají zcela typické barokní prvky – dramatičnost, barevné kontrasty i hru světel a stínů. V 17. a 18. století se barokní sloh významně projevil ve výtvarné kultuře mnoha zemí. K nejvýznamnějším dílům pozdně barokní malby náleží obraz sv. Floriána od rakouského malíře Franze Antona Maulbertsche. Portrétní malba v 19. století vznikala především na objednávku. Z první třetiny 19. století je obraz spisovatelky Johanny Bischoff, roz. Kuh, (1798–1891). Portrét představující v dívčím věku pozdější spisovatelku a manželku významného lékaře Ignaze Rudolfa Bischoffa von Altenstern  je ukázkou kvalitní vídeňské malby. Obraz „Horský potok v Solné komoře u Berchtesgadenu“ byl namalován v 70. letech 19. století, jeho autorem je Albert Rieger, rakouský malíř krajin a litograf.  Obraz Vojty Hlaváčka „Náměstí ve Vyškově“ dokumentuje vyškovské náměstí před přestavbou spořitelny (1874) a opravou farní věže. Obraz zachycuje historické domy na náměstí s podloubím a atikovými štíty. Na náměstí je koňské dvojspřeží se sáněmi a po náměstí se prochází lidé v dobovém oblečení. Obraz je poměrně vzácným historickým dokumentem. Vyškov byl v roce 1917 postižen rozsáhlým požárem, který pozměnil ráz historického centra. Podobu vyškovského náměstí z doby před touto událostí známe pouze z vyobrazení na historických fotografiích, pohlednicích a z dochovaných obrazů. Z období 20. století můžeme zmínit například obrazy autorů Antonína Procházky, Františka Srpa, Heleny Bochořákové-Dittrichové a Josefa Kachlíka. Na výstavě uvidíte také mnohá další díla i dokumentaci k restaurování.

 

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč

 

Malířské umění