Spojte se s námi twitter facebook instagram

Folklorismus

18. 10. – 30. 12. 2022 Zámecká komora Muzea Vyškovska

 

Výtvarný folklorismus ve sbírce Muzea Vyškovska

 

Slovesný a hudební folklor stejně jako prvky hmotné lidové kultury od 19. století výrazně obohatily vývoj kultury v Evropě a neustále přispívají k rozvoji kulturních aktivit jednotlivých regionů. Také v českých zemích lidová kultura od dob romantismu a obrozeneckých snah napomáhá budování národního i regionálního kulturního dědictví, je spjata s rozvojem turismu a využívána v masové kultuře, reklamě nebo třeba v tvorbě módních návrhářů.

Odrazem prvků lidové kultury nejenom v umění je tzv. folklorismus, tedy druhý život folkloru přenesený do jiného kontextu. Folklorismus najdeme jak v hudbě, třeba u Leoše Janáčka, tak ve výtvarném umění, v architektuře, na poštovních známkách nebo ve výrobě nábytku, spotřebního i dárkového zboží.

Mezi nejznámější výtvarné umělce, kteří ve své tvorbě zachytili tradiční venkovský život, práci, oděvní kulturu a zábavu dětí i dospělých patří Josef Lada, Joža Uprka, Marie Fischerová-Kvěchová nebo Mikoláš Aleš. Na Hané působili především Josef Mánes, Marie Gardavská nebo František Hoplíček. Výstava představí důležité mezníky ve vývoji folklorismu v českých zemích a předměty z fondu národopisu a výtvarného umění Muzea Vyškovska, které jsou inspirovány lidovou kulturou a ornamentikou.

 

Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč

 

Folklorismus