Spojte se s námi twitter facebook instagram

Historické fotografie a pohlednice Vyškova

19. 7. – 11. 9. 2022 Zámecká komora Muzea Vyškovska

 

Výstava představuje část z rozsáhlého historického fotografického fondu Muzea Vyškovska. Dobové fotografie a pohlednice zachycují náměstí, domy a ulice, které dnes již vypadají poněkud jinak. Některé zachycují historické domy na náměstí, s podloubím a atikovými štíty. Jiné nám dávají nahlédnout na trhy na náměstí, plné stánků i koňských povozů. Vyškov byl v roce 1917 postižen rozsáhlým požárem, který pozměnil ráz historického centra. Podobu vyškovského náměstí z doby před touto událostí známe pouze z vyobrazení na historických fotografiích, pohlednicích a z dochovaných obrazů. Požárem byly poškozeny také i některé přilehlé ulice, zejména Husova (dříve Panská) a Dobrovského (dříve Růžová), na jejímž konci stávala kaplička sv. Jana Nepomuckého. Další zásadní změny v architektonické podobě města souvisely s obnovou po 2. světové válce a v 70. letech minulého století s budováním silničního průtahu.

Spolufinancováno městem Vyškov

 

Vstupné:  40 Kč, snížené 20 Kč

 

Historické fotografie