Spojte se s námi twitter facebook instagram

Poznej arabský svět

13. 1. – 26. 2. 2023 Zámecká komora Muzea Vyškovska

 

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 12. 1. 2023 v 17:00 hodin

 

Cílem výstavy, kterou pořádá Muzeum Vyškovska, Společnost česko-arabská Brno, za finanční podpory EU prostřednictvím nadace Anna Lindh Foundation Czech, je ukázat návštěvníkům arabskou realitu a život v těchto teritoriích prostřednictvím obrazů z Libye a fotografií z arabského prostředí v Brně. Projekt je zaměřen na seznámení majoritní společnosti s touto tématikou

Vystaveny budou obrazy malíře z Libye Abdulatti Tubtaba, fotografie Arabů žijících v Brně (autorka B. Tesařová) a obrazy s arabskou tématikou (autor M. Konvalina, který tam 5 let pracoval).

Bezprostředně na vernisáž výstavy navazuje přednáška RNDr. Ivana Mrázka: Libye – brána do severní Afriky. 

 

Medailonky vystavujících umělců:

Abdulati Tubtaba

Narodil se v roce 1966 v Tripolisu v Libyi, kde také žije. Jeho malířský talent záhy objevili učitelé a směrovali ho ke studiu výtvarného umění. V Libyi vystudoval kreslení a malbu, magisterský titul získal na Fakultě výtvarných umění v Brně.

Zúčastnil se mnoha přehlídek a výstav v Libyi, Itálii, v České republice a jinde. K jeho nejvýznamnějším dílům se řadí obrazy, prostoupené mystikou orientu a islámu. Čerpá ze starých bájí a súr a pomocí kaligrafického arabského písma na pozadí výrazných ploch vyjadřuje své životní a filozofické postoje. V posledních letech rovněž na svých plátnech zachycoval krvavý demokratizační proces v jeho vlasti, který není zdaleka ukončen.

Barbora Tesařová

Narozená v roce 1978, žije v Brně. Vystudovaná muzeoložka, fotografka a výtvarnice, vystavuje unikátní soubor fotografií Arabů a Afričanů žijících v Brně. Ti se dobře začlenili do brněnské společnosti, mají zde svoje rodiny, mnohdy smíšené, vychovávají zde děti. Přesto neztratili svoji identitu, zapojují se do mnoha multikulturních akcí a spolupracují se Společností česko-arabskou v Brně.

Milan Konvalina

Narozen v roce 1934, žije ve Vyškově. Je amatérským malířem a řezbářem. Při svém pětiletém pracovním pobytu v Libyi se inspiroval jinakostí této severoafrické země, její kulturou, krajinou i lidmi. V Libyi vnímal její historii psanou starověkým Římem, ale i prastarými kmeny Berberů, obyvatel Sahary i současným vývojem na ropu bohaté země. Vytvořil různorodý soubor menších obrazů ze života této arabské země, která tvoří vstupní bránu do severní Afriky. Milan Konvalina pravidelně vystavuje svá díla na mnoha místech v ČR. Je členem Společnosti česko-arabské v Brně.

 

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč

 

Poznej arabský svět