Spojte se s námi twitter facebook instagram

Upozornění pro návštěvníky

Opatření v souvislosti s šířením COVID-19

 

Prohlídka výstav a expozic v Muzeu Vyškovska, Muzeu Bučovice a kapli sv. Anny je možná za dodržení následujících pravidel:

 

  1. Vstup do muzea a pohyb v něm je možný pouze s ochranou dýchacích cest.
  2. Návštěvník provede u vstupu do muzea dezinfekci rukou.
  3. Návštěvníci mají povinnost dodržovat odstupy alespoň 1,5 metru od ostatních návštěvníků, s výjimkou členů domácnosti.
  4. Doporučujeme z hygienických důvodů nepoužívat dotykové displeje ve výstavách.