Spojte se s námi twitter facebook instagram

Markova cihelna a Gabriel Křivánek

3. 9. – 14. 11. 2021 Zámecká komora Muzea Vyškovska

 

Markova cihelna je název archeologické lokality, která se nachází na severovýchodním okraji Vyškova v místech dřívější strojní cihelny Josefa Marka, založené na konci 19. století na pozemcích dnešní Hybešovy ulice.

S Markovou cihelnou a terénními výzkumy je neodmyslitelně spojeno jméno Gabriela Křivánka, vyučeného strojního zámečníka a nadšeného amatérského archeologa, který se zasloužil o záchranu významných archeologických nálezů důležitých pro poznání pravěku Vyškovska. Gabriel Křivánek, zaměstnanec Markovy cihelny, od roku 1936 zachránil více než 200 sídlištních objektů a hrobů z nejrůznějších období pravěku, což dokládá důležitost tohoto naleziště z kulturně geografické oblasti tzv. „Vyškovské brány“.

Markova cihelna je právě příkladem klasické lokality s téměř všemi kulturami od neolitu až po nálezy starých Slovanů. Výstava návštěvníkům představí jednotlivá archeologická období spjatá s objevy zdejšího naleziště. Kromě cenných předmětů z archeologické sbírky stojí za pozornost také repliky nálezů šperků a oděvu z ženského hrobu z období stěhování národů.

 

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč

 

Markova cihelna