Spojte se s námi twitter facebook instagram

Na okraji Impéria

16. 7. – 7. 11. 2021 velký výstavní sál Muzea Vyškovska

 

Vernisáž čtvrtek 15. července 2021 v 17 hodin

 

 

Provincie Římské říše v 1.-5. století

V prvních staletích našeho letopočtu dosáhlo Imperium Romanum největšího územního rozsahu a jeho hranice rozdělovaly evropský kontinent na dva kulturně i politicky rozdílné světy. Na jedné straně to byl vyspělý antický Řím s bohatými provinciemi, na druhé rozsáhlé oblasti vně římské hranice, v nichž žily „barbarské“ kmeny různého původu. Mezi těmito světy se odehrávaly různé vztahy, které dále utvářely historický vývoj v celé Evropě. Byly to nejen válečné konflikty, ale i ekonomické a politické vztahy a vzájemné ovlivňování, které trvaly až do pádu antického Říma v 5. století. Jedním z nejmarkantnějších vztahů byl obchod, a to jak v příhraničních regionech, tak i obchod dálkový.

 

Výstavou s názvem „Na okraji Impéria. Provincie Římské říše v 1.–5. století“ otevřeme téma, které v ČR doposud nebylo v takovém rozsahu a s využitím tolika unikátních sbírkových předmětů představeno.

Výstava je pojata jako historicko-geografická procházka po významných oblastech Římské říše a jejích provincií od 1. do 5. století. Takto zpracované téma poskytne ucelené informace o historii a hmotné kultuře periferií císařského Říma i oblastí, které s nimi bezprostředně sousedily, a bude mj. žádoucím doplněním učebních osnov žáků základních a středních škol.

Pro výstavu bylo zapůjčeno několik zásadních výstavních souborů, a to převážně ze soukromých sbírek. Při této příležitosti byla vytvořena série původních historických map, rekonstrukčních a ilustračních kreseb a počítačových animací.

Výstava je sestavena z následujících segmentů:

  1. Severozápadní Černomoří se zvláštním zřetelem k bojovnému kmenovému svazu Sarmatů
  2. Constantinopolis (dnešní Istanbul) – nedobytné hradby města z 5. století jako jeden z fortifikačních divů světa
  3. Asia Minor, Syria, Aegyptus
  4. Africa Proconsularis (dnešní Tunisko, Libye a Alžírsko)
  5. Aquileia – druhé nejvýznamnější civilizační a obchodní centrum tehdejšího světa
  6. Jantarová stezka, Germania a Marcomania
  7. Obchod a doprava v době římské

 

Autor výstavy: PhDr. David Majer

 

Vstupné: 80 Kč, snížené 40 Kč, poplatek za fotografování na výstavě 20 Kč