Spojte se s námi twitter facebook instagram

Ztráty a nálezy

01. 3. – 4. 6. 2023 výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska

 

Zapomněli jste si ve vlaku kufr? Pro takové případy jsou tu „Ztráty a nálezy“. Vztaženo na přírodu to znamená, že pokud z konkrétního území vymizel nějaký druh rostliny nebo živočicha, můžeme hovořit o ztrátě. Naopak pokud se začal na nějakém území nově vyskytovat druh, který jej historicky nikdy neobýval, nebo se na něm opětovně začal vyskytovat druh, který se na něm původně vyskytoval, ale postupně z něj vymizel, tak můžeme hovořit o nálezu.

Výstava „Ztráty a nálezy“ originálním způsobem hovoří o změnách v přírodě. O změnách postihujících výskyt některých druhů živočichů a rostlin a snaží se nám dát odpověď na otázku, jaké jsou příčiny těchto změn. Objasňuje konkrétní důvody vymizení nebo objevení se druhů napříč různými typy prostředí a časovými osami nejen na území Znojemska nebo jižní Moravy, ale vlastně i celé střední Evropy.

Na návštěvníky čekají různé zajímavosti o některých z nejvzácnějších exemplářů, jako je třeba sokol stěhovavý, orel mořský a křiklavý, ale také u nás již vyhynulý mandelík hajní. Nejen děti, ale i dospělí se tak například dovědí, co stálo za prudkým poklesem početnosti dříve velmi běžných hlodavců, jako je sysel a křeček. Pozornosti neujdou ani vzácné zkameněliny nalezené na vyškovském okrese – stolička mamuta, ramenní kost nosorožce či zub pleistocenního koně nebo jeskynního medvěda.

Výstava je připravena ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě.

 

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč

 

Ztráty a nálezy