Spojte se s námi twitter facebook instagram

Náboženství a rituály

8. 7. 2021 – 30. 12. 2022 kaple sv. Anny, Dukelská ul. 6, Vyškov

 

Vybrané kapitoly z dějin kultovního a náboženského myšlení západní poloviny Starého světa ve starověku a středověku

 

Výstava představí divákům rozmanité podoby duchovního života a náboženských představ dávných civilizací. Tematickým úběžníkem bude pohled na Jeruzalém a tři nejznámější monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám, která jsou s tímto městem nedílně spjatá. Historicky tomuto tématu předchází náboženství a pohřební rituály starých Egypťanů a náboženství Řeků a Římanů. V expozicí se dále věnujeme uctívačům ohně – zoroastristům, představíme však také náboženství legendárních Skythů či rituální praxi starých Seveřanů.

 

Vstupné: 60 Kč, snížené 30 Kč

 

Náboženství a rituály