Spojte se s námi twitter facebook instagram

Marie Pachtová

– sběratelka, mistryně a učitelka

 

 

7. 3. – 14. 5. 2023 Zámecká komora Muzea Vyškovska

 

Vernisáž výstavy v pondělí 6. března 2023 v 17:00 hodin

 

Marie Pachtová celý svůj život zasvětila učitelské profesi, kterou vykonávala na různých základních školách ve Vyškově až do roku 1989. Od své učitelky Julie Kummerové-Kubíčkové se naučila nejen technice zdobení kraslic slaměnou intarzií, ale převzala od ní lásku k lidové kultuře Hané a předávala ji dál dětem, které učila. Vedla mnohé kurzy zdobení hanáckých kraslic pro mládež i dospělé, účastnila se soutěžních přehlídek, organizovala výstavy velikonočních kraslic a výtvarných děl inspirovaných prostředím Hané. Její kraslice jsou zastoupeny ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, Muzea Vyškovska a v mnoha soukromých sbírkách.

Jméno Marie Pachtové je rovněž neodmyslitelně spojené s dětským folklorním souborem Klebetníček, kde téměř 50 let působila jako vedoucí. Děti učila nejen zpívat a tancovat, ale vštěpovala jim především úctu a vztah k místnímu hanáckému dialektu, písničkám, říkadlům, zvykům, tancům a hrám, které ve scénickém zpracování dodnes předvádějí návštěvníkům folklorních festivalů u nás i v cizině.

Paní Pachtová se při propagaci hanácké techniky slámové intarzie setkávala s mnoha dalšími výrobci kraslic a podařilo se jí soustředit ukázky našich i zahraničních mistrů lidového umění, které od ní muzeum získalo do své sbírky. Na počest jejího celoživotního díla připravila muzejní pedagožka Jitka Horáková výstavu, na které část této mimořádné kolekce můžete vidět.

Spolufinancováno městem Vyškov.

 

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč

 

Marie Pachtová