Spojte se s námi twitter facebook instagram

Cesta z hlíny do vitríny

26. 7. – 15. 10. 2023 Muzeum Bučovice

 

Hledání s detektorem kovů je stále rozšířenější volnočasovou zábavou, představuje však nebezpečí pro archeologické dědictví regionu. Cílem výstavy je ukázat možnosti spolupráce odborných pracovníků muzeí a amatérských badatelů s detektory. Představení výsledků takové spolupráce může do budoucna případně přesvědčit váhající detektoráře k navázání kontaktu s archeology. Poučením o správném postupu při objevení hodnotného artefaktu se podaří zabránit ztrátě informací o nálezových okolnostech nebo zničení archeologického nálezu, který je pro návštěvníky muzeí i odbornou veřejnost zdrojem poznatků o životě našich předků.

Ve vitrínách budou vystaveny předměty odevzdané detektoráři za několik posledních let. Půjde o kolekci artefaktů z pravěku, středověku i raného novověku, zbraně, šperky i předměty denní potřeby. Návštěvníci se navíc seznámí s teoretickými otázkami detektorového hledání a příběhy zajímavých nálezů.

Výstavu doplní počítačová aplikace s kvízem, za pozornost stojí také poučné krátké filmy.

 

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč