Spojte se s námi twitter facebook instagram

Krása znovu zrozená

21. 3. – 27. 8. 2023 Galerie Orion Muzea Vyškovska

 

Péče o sbírkové předměty je jedním z hlavních poslání muzejní instituce. V minulosti získalo vyškovské muzeum řadu předmětů, které se nacházely v různém stupni poškození. Systematickou péčí o sbírkový fond byla velká část již restaurována a znovu tak získala na své umělecké hodnotě.

Cílem výstavy je prezentace cenných a hodnotných sbírkových předmětů, kterým byla věnována odborná péče restaurátorů. Na výstavě se představí řada zajímavých restaurovaných předmětů z muzejních sbírek – obrazy, historický nábytek, podmalby na skle, staré tisky, keramika, kovové předměty aj. Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do tajů umění restaurátorů, seznámí se s problematikou odborné péče o historické předměty a budou mít možnost porovnat stav předmětů před zásahy restaurátorů a stav po provedení jejich práce. Dozvědí se řadu věcí k problematice průzkumů a restaurátorských postupů u oprav předmětů z různých materiálů. Restaurování uměleckých děl je velice náročnou činností, které vyžaduje dokonalé porozumění výtvarné a technologické struktuře díla. Jeho předpokladem je specializované restaurátorské umělecké vzdělání. Při samotném restaurování se využívají různé vědecké metody průzkumu a je kladen důraz na respektování autentičnosti originálu.

 

Vstupné: 40 Kč, 20 Kč

 

Krása znovu zrozená