Spojte se s námi twitter facebook instagram

Vyškovsko očima výtvarníků

23. 9. 2023 – 14. 1. 2024 výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska

 

PRODLOUŽENO DO 4. 2. 2024

 

Muzeum Vyškovska má ve fondu výtvarných umění početnou kolekci obrazů, kreseb a grafických listů, které se vztahují k vyškovskému regionu. Někteří výtvarníci na Vyškovsku tvořili delší čas a jsou zároveň významnými osobnostmi, které se podílely na kulturním životě Vyškovska. Jiné umělce zaujala místa se slavnou historií, spojená s pověstmi či rozmanitou přírodní scenérií, která byla inspirací pro jejich díla. Na obrazech z muzejního fondu jsou vyobrazeny různé části Vyškova i regionu. Mnohé památky se po nějakém čase přestavovaly, změnilo se jejich okolí, a tak i pohled na ně. Zároveň je na obrazech možné sledovat i jiný pohled každého výtvarníka. Na výstavě se představí pestrá škála výtvarných děl, která jsou vytvořená různými technikami. Velké množství obrazů se týká přímo Vyškova, další nás zavedou např. ke kapličce Strachotínka do Hamilton, na zámek do Račic, Ivanovic na Hané či Nesovic a na jiná zajímavá místa. Josef Kachlík v mnohých kresbách a obrazech soustředil pozornost k Vyškovu, jeho památkám, uličkám. Další jeho díla zachycují vesnice na Vyškovsku. Svatopluk Souček působil ve vyškovském muzeu jako dokumentátor a řada jeho obrazů zachycuje Vyškov. Helena Bochořáková-Dittrichová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, zajímala se o krajinu i scenérie z Vyškova. Jan Hauber vyobrazuje často krajinu i různé části Vyškova. Na výstavě se představí i díla dalších výtvarníků.

 

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč

 

Vyškovsko očima výtvarníků