Spojte se s námi twitter facebook instagram

Třicet let od zániku Československa

aneb milníky československých dějin

 

19. 12. 2023 – 25. 2. 2024 velký výstavní sál Muzea Vyškovska

 

Zlomové okamžiky vzniku, existence a zániku společného státu Čechů a Slováků se zásadním způsobem promítly do každodenního života běžných lidí. Nestabilitu Československa symbolicky naznačily hned počáteční roky existence státu. Ty provázely územními spory s Poláky a Maďary, vnitřní napětí vyvolávané některými národnostmi (zejména Slováky a Němci) a hospodářské obtíže v důsledku ztráty tradičních odbytišť na území bývalého mocnářství. Československo se díky své pozici ve středu Evropy stávalo nedobrovolně prostorem soupeření a kořistí různých mocností, ať už nacistického Německa nebo komunistického Sovětského svazu. A proto se velká část historie Československa nesla ve znamení nesuverénního postavení. To mj. vedlo k nedostatečnému řešení sporů mezi českou a slovenskou částí republiky a v konečném důsledku přispělo k rozpadu Československa krátce po pádu komunistického režimu v roce 1989.

 

Vstupné: 60 Kč, snížené 30 Kč

 

Třicet let od zániku Československa