Spojte se s námi twitter facebook instagram

Zkameněliny: archiv života

velký výstavní sál 29. 6. – 9. 9. 2012

 

Od trilobita k jeskynnímu medvědovi

Od 29. června 2012 mohou návštěvníci Muzea Vyškovska zhlédnout výstavu Zkameněliny: archiv života ve velkém výstavním sále. Výstava je výsledkem spolupráce geologů Muzea Prostějovska v Prostějově a Vlastivědného muzea v Olomouci. Vystavené ukázky hornin a zkamenělin pocházející ze sbírek těchto muzeí jsou doplněny kolekcí zkamenělin ze sbírky Muzea Vyškovska.

Autoři výstavy RNDr. Vladimíra Jašková a Mgr. Tomáš Lehotský se snaží podat návštěvníkovi ucelené informace o rozmanitosti životních forem v různých obdobích geologické historie Země. Připraveno je celkem 14 instruktivních výstavních panelů, které doplňují předměty vystavené ve vitrínách. I celkové pojetí panelů je netradiční – namátkou uveďme jen několik jejich názvů: „Na třetihorní pláži“ (pojednávající o mořských organismech, které se vyskytovaly v minulosti dokonce i na „plážích“ v okolí Prostějova), panel „Rohy boha Amóna“ představuje amonity – nejdokonalejší hlavonožce, ovládající druhohorní moře,  málo známé a mnohdy i záhadné organismy např. graptolity, konulárie, hyolity a tentakulity přibližují panely „Podivní živočichové“ a „Uklízeči moře“. Panely nazvané „Kamenný herbář“ a „Karbonské pralesy“ mapují předlouhou historii rostlinstva. Další panel „Hodiny geologů“ seznamuje návštěvníky výstavy s geologickým časem a  s výskyty hlavních skupin rostlin a živočichů během jednotlivých etap dlouhého geologického vývoje Země. Výstavu doplňuje poněkud morbidní, smutečně laděný panel „Velká vymírání“, ve kterém se loučíme s vyhynulými organismy, známými dnes jen z fosilního záznamu. S moderně laděnými panely představující geologii populárním způsobem vhodně kontrastují klasické školní výukové tabule ukazující podobu života na Zemi v jednotlivých geologických epochách. Vlastní instalaci výstavy provedli oba autoři RNDr. V. Jašková a Mgr. T. Lehotský.

Vystaveny jsou mnohdy unikátní a cenné zkameněliny od nejstarších geologických období až po nejmladší čtvrtohory. V úvodu výstavy je objasněn vznik zkamenělin a jejich klasifikace i s charakteristickými ukázkami. Návštěvníka jistě zaujme zvláště kolekce trilobitů z klasické oblasti českých prvohor Barrandienu, dále pěkné ukázky amonitů (druhohorních hlavonožců),  zkamenělých ryb, ukázky prvohorní flóry i méně známých, převážně vyhynulých, skupin organismů. Výstavu doplňuje iluze pravěkého moře, jako významného geologického fenoménu, který je úzce spojen s regiony Prostějovska i Vyškovska a objevil se zde v geologické minulosti dokonce několikrát. Z období devonu známe lokalitu Čelechovice na Hané s četnými nálezy mořské fauny – korálů, stromatopor, mechovek, měkkýšů a trilobitů. Třetihorní moře (se zástupci červených řas, mechovek, korálnatců, ústřic a hřebenatek) zanechalo své stopy na řadě lokalit v okolí Prostějova (Hluchov, Laškov, Přemyslovice, Seloutky, Slatinky a další), které byly v posledních letech zkoumány geology prostějovského a olomouckého muzea.

Závěr výstavy je věnován zástupcům nejmladších čtvrtohorních savců. Improvizované jeskyni s „pravěkými malbami“ žáků Gymnázia Jiřího Wolkera dominuje úplná lebka jeskynního medvěda. Mamuty – nejznámější zástupce velké fauny, dobře známé i z nálezů z cihelen a pískoven Prostějovska – připomínají fragmenty velkých kostí, stoličky a kly.

Výstava Zkameněliny: archiv života bude otevřena do 9. září 2012.

 

Muzeum Prostějovska v Prostějově

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Muzeum Vyškovska

 

Zkameněliny