Spojte se s námi twitter facebook instagram

Příběh kaple sv. Anny ve Vyškově

11. – 23. září 2012 kaple sv. Anny se špitálkem, Dukelská ulice, Vyškov

Výstava umožňuje návštěvníkům nahlédnout do minulosti kaple sv. Anny, přibližuje také problematiku oprav budovy kaple i restaurování nástěnných maleb.

Kaple je renesanční stavbou z první poloviny 16. století s gotickými reminiscencemi. Předpokládá se, že sakristie byla přistavěna v souvislosti se stavbou kůru a instalací varhan v první polovině 18. století. Na severní a jižní stěně kaple jsou fragmenty renesančních maleb s dochovaným datováním na klenbě Anno Domini 1584. V těsném sousedství kaple se nachází budova bývalého městského špitálku, který byl v minulosti útulkem pro nemocné a velmi chudé.

V 2. polovině 20. století se kaple dočkala několika zasloužených oprav. Po provedené rekonstrukci se stává místem pro koncerty a výstavy. Prvním koncertem po celkové opravě byl v prosinci 2003 předvánoční koncert Dětského pěveckého sboru Motýlek  při Hudební škole AM.

V roce 2006 se přistoupilo k restaurování nástěnných maleb. Přes původní malby byly různě nanesené tmely a na vápenném podkladě byly místy patrné dvě vrstvy nesouvisle zachovaných pozdějších přemaleb. Malby byly obtížně rozeznatelné a okolní podkladové omítky překryty nátěry. Na severní stěně byly nalezeny další fragmenty původní malby, jejichž existence dopřesnila interpretaci vyobrazené scény – sv. Vojtěcha, sv. Annu a sv. Václava. Pod tímto výjevem se nachází částečně dochovaný medailon se sv. Ondřejem. Na jižní stěně jsou v medailonech postavy apoštolů. Restaurované malby byly na závěr opatřeny ochrannou fixáží.

V letošním roce kaple hostila výstavu Nový skautský dům ve Vyškově (13. – 22. 4.), kterou připravil Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vyškov, a výstavu sdružení Piafa Život nemá limity (24. 4. – 4. 5.).

V červnu 2012 Muzeum Vyškovska, správce objektu, kapli sv. Anny pro návštěvníky uzavřelo z důvodu potřebného provedení opravy omítek a výmalby. Náklady na tyto práce dosáhly výše 202 000 Kč. Muzeum obdrželo na opravy od svého zřizovatele, Jihomoravského kraje, účelově určený příspěvek na provoz ve výši 150 000 Kč. Zbývající část financovalo muzeum ze svého investičního fondu.

Výstavu bude možné zhlédnout v kapli sv. Anny během Dnů evropského dědictví (8. a 9. září 2012, od 9.00 do 16.00 hod.). Vstup zdarma.

Pokud nestihnete navštívit výstavu v rámci Dnů evropského dědictví, budete mít možnost si ji prohlédnout od 11. do 23. 9. 2012, úterý – pátek 14:00 – 17:00 hodin, sobota a neděle 13:00 – 17:00 hodin. Vstupné na výstavu je 20,- Kč, děti, studenti a senioři 10,- Kč.  Pro skupiny nad 10 osob je možné domluvit prohlídku také ve všední dny od 9:00 do 14:00 hodin individuálně na tel. č. 517 348 040.

Těšíme se na Vaši návštěvu!