Spojte se s námi twitter facebook instagram

Pravdivost – Soucit – Snášenlivost

23. 10. – 8. 11. 2012 velký výstavní sál

 

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 23. 10. 2012 v 16:00 hodin.

 

Zveme Vás na mezinárodní výstavu obrazů, která putuje po celém světě již od roku 2004 a od té doby navštívila více než 40 zemí. Vznikla na podnět profesora Zhang Kunluna, který je absolventem čínské akademie umění v oboru sochařství a specializuje se na sochařství, olejomalby a čínské malby. Přestože je pan Zhang vysoce respektovaným umělcem a profesorem, v Číně byl několikrát uvězněn za praktikování Falun Gongu.
V roce 2001 se díky snahám jeho rodiny, přátel a kanadské vlády podařilo dosáhnout jeho propuštění. Tato jeho životní zkušenost ho inspirovala a ovlivnila jeho současnou tvorbu.

Díla všech umělců vyjadřují osobní pochopení vesmíru a života prostřednictvím umění a zároveň odhalují kruté pronásledování praktikujících Falun Gongu čínskou komunistickou stranou.
Obrazy zachycují, jak se z obyčejných lidí stávají lidé neobyčejní, když jejich víra v pravdivost, soucit a snášenlivost narazí na lži, nenávist a krutost.

Falun Gong (nazývaný také Falun Dafa) je metoda zušlechťování mysli a těla zakořeněná v prastaré tradici, která sbližuje lidi mnoha národností a všech věkových kategorií.
Její žáci se snaží vést harmonický, nesobecký a ohleduplný život, který je v souladu se základní povahou a principy vesmíru Pravdivostí, Soucitem a Snášenlivostí.

Pravdivost Soucit Snášenlivost