Spojte se s námi twitter facebook instagram

Vojenský prostor. Vstup zakázán!

16. 1. – 15. 3. 2014, výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska

 

 

Slavnostní vernisáž proběhne 16. 1. 2014 v 17:00 hodin

 

Historie vojenského prostoru na Drahanské vrchovině v letech 1934 – 1945

Vojensko-historického sdružení Stříbrná o.s. připravilo pro všechny zájemce o historii Vojenského újezdu Březina výstavu s názvem Vojenský prostor – vstup zakázán. Výstava si klade za úkol přiblížit tajemnou historii dnešního Vojenského újezdu Březina, uzavřeného území, které je již bezmála osm desítek let pod správou obranných složek státu. Dlouhodobá nepřístupnost oblasti zapříčinila všeobecnou neznalost její historie a vedla ke vzniku mnoha nepodložených legend. Naopak některé dějinné události spjaté s prvním desetiletím existence výcvikového prostoru byly téměř zapomenuty. Snahou autorů, členů Vojensko–historického sdružení Stříbrná o.s., je tuto neznalost alespoň částečně napravit a seznámit veřejnost s některými dosud málo známými a vzrušujícími skutečnostmi.

Tématicky lze výstavu rozdělit do dvou výrazných celků. V první části, ohraničené roky 1934 – 1939, budou přiblíženy okolnosti vzniku Výcvikového tábora u  Vyškova, jeho budování a výcviku jednotek prvorepublikové armády. Patřičné místo bude věnováno vojenským památkám z tohoto období, zejména cvičným pevnostním objektům. Ve druhém bloku, ohraničeném roky 1939 – 1945, bude popsáno období okupace, spojené s intenzifikací výcviku a vystěhováním okolních obcí z důvodu rozšiřování střelnice. Také zde bude patřičná pozornost věnována cvičným objektům a výcviku jednotek německého Wehrmachtu.

Výstava bude doplněna fotografiemi, ať už dobovými, či současnými, dále mapkami a reprodukcemi archivních materiálů (rozkazy, projekty staveb, skicy). Nedílnou součástí expozice budou trojrozměrné exponáty.

Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč