Spojte se s námi twitter facebook instagram

Co skrývají depozitáře

9. 4. – 15. 6. 2014  Muzeum Bučovice

 

 

Vernisáž výstavy 8. 4. 2014 v 16:00 hodin

 

V roce 2014 si Muzeum Bučovice připomíná 100. výročí vzniku. Za dobu své existence získalo do sbírek řadu cenných exponátů dokumentujících historii regionu a život jeho obyvatel, ale i některé zajímavé předměty dovezené bučovickými rodáky, které do různých částí Evropy, ale i dalších světadílů zavál osud, válečné události nebo jen zvědavost turisty. Zdaleka ne všechno, co se podařilo získat, lze vystavit ve stálé expozici. Sté výročí muzea je tak příležitostí přiblížit širší veřejnosti osudy muzea, seznámit ji s posledními akvizicemi a nově restaurovanými exponáty a ukázat alespoň část bohatství, které obsahuje muzejní depozitář.

K nejzajímavějším předmětům na výstavě budou patřit takové exotické exponáty jako je ruka mumie, pohlavní úd velryby či budhistický modlitební text na palmovém lýku, dále třeba erbovní listina rodu Petrašů, majitelů nesovického panství z 18. století. Patří sem ale i tisky z 16. století (např. Koldínova městská práva, podle kterých se u nás soudilo v některých případech až do 19. století). Zaujmou jistě i lovecké pušky – předovky s barokními hlavněmi olomouckého puškaře Caspara Zellnera a vídeňského císařského puškaře Ferdinanda Reimera, kterým bude tvořit protějšek kuriozně konstruovaná a zřejmě podomácku vyrobená zbraň pytlácká. Vystaven bude také mezník bučovického panství z 20. let 18. století a prapory některých bučovických spolků ze století následujícího. Veřejnosti budou představeny i nové přírůstky a nově restaurované obrazy a tisky a předměty z pozůstalosti herce Miroslava Doležala.

Nejstarší exponáty – středověké cihly z tvrze na nádvoří zámku (14.-15. století), tisky ze 16. století (Bible benátská z roku 1506), nejmladší – předměty vztahující se k bučovické jednotce civilní obrany, která město nedávno opustila.

Součástí výstavy bude i malý kviz – několik neoznačených exponátů, u nichž budou návštěvníci moci hádat, o jaké předměty se jedná a k čemu sloužily.

Co skrývají depozitáře