Spojte se s námi twitter facebook instagram

První republika

7. 8. – 16. 11. 2014 výstavní sál v 1. patře muzea

 

První republika – období let 1918–1938, mnohdy idealizované, jindy zatracované.

S novým státním útvarem zavál svěží vítr snad do všech oblastí lidského života. Poválečné období bylo ovlivněno celosvětovým, dynamickým, technickým a technologickým rozvojem. Nově nabytá demokracie odhalila solidní ekonomický potenciál v českých zemích, zvedla se spotřeba a životní úroveň. Do života vstoupily auta, letadla, hromadné zavádění rádia, gramofonu a filmu. Kulturní a intelektuální rozmach se nejvíc projevil ve vědě a umění, větší důraz se kladl na vzdělání, kulturu i módu. V uvolněné atmosféře trávili lidé volný čas v klubech, v divadlech a ve spolcích. Chtěli sportovat, družit se a bavit. Výstava náznakově připomene životní styl v Československu v době po první světové válce prostřednictvím předmětů především ze sbírek Muzea Vyškovska.

Přijďte si zavzpomínat, jak žili naše prababičky a naši pradědové. 

Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč