Spojte se s námi twitter facebook instagram

Ten dělá to a ten zas tohle

4. 4. – 2. 7. 2017  Muzeum Bučovice

 

Výstava prodloužena do 9. července 2017

 

Interaktivní výstava o tradičních řemeslech s dílnami, kde si je můžete sami vyzkoušet

Interaktivní výstava určená nejen dětem a mládeži o tradičních řemeslech a profesích, které jsou důležité i dnes. Na výstavě prezentujeme předměty z muzejní sbírky – nářadí a výrobky vztahující se ke kovářství, stolařství, ševcovství, tkalcovství, hrnčířství ale také třeba pernikářství. Hlavní součástí výstavy však jsou malé dílny, kde si můžete některá z řemesel vyzkoušet a třeba se inspirovat pro budoucí profesi.

Ten dělá to a ten zas tohle

Ten dělá to a ten zas tohle