Spojte se s námi twitter facebook instagram

Příběhy barokních obrazů

24. 1. – 5. 3. 2017 výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska

 

Výstava seznámí návštěvníky s kolekcí barokních obrazů ze sbírkového fondu muzea a také umožní nahlédnout do tajů restaurátorských prací. Cílem výstavy je ukázat krásu barokního malířství a přiblížit pozoruhodné příběhy jednotlivých děl, které po restaurování znovu poutají pozornost svou působivou barevností i výtvarným ztvárněním různých námětů.

Restaurování uměleckých děl je velice náročnou činností, která vyžaduje dokonalé porozumění výtvarné a technologické struktuře díla. Jeho předpokladem je specializované magisterské restaurátorské umělecké vzdělání. Při samotném restaurování se využívají různé vědecké metody průzkumu a je kladen důraz na respektování autentičnosti originálu.

V počítačové aplikaci se mohou návštěvníci seznámit s postupem restaurování a příběhy, které jsou námětem některých barokních obrazů.

Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč

Příběhy barokních obrazů

Příběhy barokních obrazů