Spojte se s námi twitter facebook instagram

Ten dělá to a ten zas tohle

26. 10. 2016 – 29. 1. 2017 velký výstavní sál Muzea Vyškovska

 

Interaktivní výstava o tradičních řemeslech s dílnami, kde si je můžete sami vyzkoušet

 

Interaktivní výstava určená nejen dětem a mládeži o tradičních řemeslech a profesích, které jsou důležité i dnes. Na výstavě prezentujeme předměty z muzejní sbírky – nářadí a výrobky vztahující se ke kovářství, stolařství, ševcovství, tkalcovství, hrnčířství ale také třeba pernikářství. Hlavní součástí výstavy však jsou malé dílny, kde si můžete některá z řemesel vyzkoušet a třeba se inspirovat pro budoucí profesi.

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč