Spojte se s námi twitter facebook instagram

Podvodní krajiny

16. 12. 2016 – 19. 2. 2017 Galerie Orion Muzea Vyškovska

 

Vernisáž výstavy 15. prosince 2016 v 17:00

Výstavu uvede PhDr. Karel Křivánek

 

Podvodní krajiny fotografa Jaromíra Míčky nejsou prostým dokumentem. Ukazují přesto něco blízkého – svět, který známe ovšem z jiné strany. Jsou to imaginace a současně zprávy o velmi všední, avšak skryté přítomnosti vodního paralelního prostoru. S profesionální technikou, která byla vyvinuta pro podmořskou fotografii, objevoval autor nejprve krásu Rudého a Středozemního moře a tajemství skrytých lodních vraků. Tak známe jeho tvorbu z prvních výstav. Se stejnou technickou výbavou se však pokusil fotografovat v prostředí mnohem bližším a méně exotickém. Tehdy začal vznikat cyklus obrazů ze dna kaluží, jarních vod rozlitých na loukách, z bystřin a říček v okolních kopcích i z jejich splavů. Zrcadlo vodní hladiny, tak blízké v těchto mělkých vodách, tvoří novou odvrácenou hlubinu a reflexy na hladině společně se spletí trav tvoří labyrint, ze kterého jakoby nebylo východu. Autor vystavuje své práce teprve od roku 2008, třebaže patří již ke starší generaci. Studoval teorii kultury na Universitě Palackého v Olomouci a delší dobu působil jako historik umění i v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Od roku 1993 pracuje v Památkovém ústavu v Brně. Jeho podvodní svět je tak současně odrazem světa výtvarného umění, který poznal jako historik a kurátor mnoha výstav. Tím spíše snad tedy zaujmou tyto metaobrazy provázející náš výlet do krajiny pod zrcadlem.

Vstuné: 30 Kč, snížené 15 Kč

Podvodní krajiny

Podvodní krajiny