Spojte se s námi twitter facebook instagram

Pronásledovaná církev za komunismu

18. 6. – 27. 10. 2024 Zámecká komora Muzea Vyškovska

 

Pronásledovaná církev za komunismu, perzekvovaní rodáci a místní duchovní

 

Katolická církev představovala pro komunistický režim v Československu ideového protivníka s masovou členskou základnou. Z tohoto důvodu režim provedl počátkem padesátých let sérii brutální proticírkevních opatření: zrušil řehole, včlenil řeckokatolickou církev do pravoslavné církve, zřídil státní kontrolu církví a duchovních. Dále zinscenoval sérii monstrprocesů, při kterých byla odsouzena řada laiků, řeholníků a duchovních k drakonickým trestům, včetně trestů smrti. Vytvořil skupinu duchovních kolaborujících s režimem. Přes krátké uvolnění šedesátých let pokračoval režim v proticírkevní politice až do listopadu 1989.

Perzekuce se nevyhnula duchovním působícím na Vyškovsku, např. vyškovský děkan Bohumír Bunža zemřel ve věznici v roce 1950 na následky mučení při výsleších. Na výstavě se seznámíte s osudy vybraných duchovních z Vyškovska a prohlédnout si můžete dobové liturgické potřeby a další předměty.

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč

 

Pronásledovaná církev za komunismu