Spojte se s námi twitter facebook instagram

Proměny Vyškova

7. 6. – 24. 6. 2018 velký výstavní sál Muzea Vyškovska

 

Tak jako každoročně proběhne i v letošním roce již 25 výstava pod názvem PROMĚNY VYŠKOVA.

Výstava je sestavena z několika tematických bloků, které se v jednom případě propojí a vytvoří jak studentský pohled na řešenou tématiku, tak pohled na řešení z hlediska konkrétního zadání města Vyškov.

Studentské práce jsou směřovány na rozšíření kulturního zařízení Besední dům ve Vyškově, na možnosti řešení využití objektu bývalé zdravotní školy v Dědicích a návrh úpravy plochy nám. Obránců Míru a části ulic Dukelská a Dvořákova

Město Vyškov představí studii využitelnosti pozemku a objektu bývalé zdravotní školy v Dědicích (hmotovou studii) Domov seniorů Vyškov – Dědice, probíhající regeneraci panelového sídliště Vyškov Dukelská III. etapa, plánovanou úpravu ploch „Prostor za zámkem“ – jedná se o úpravu plochy mezi Muzeem Vyškovska a zámeckou zahradou, dále plochy pro Skatepark, Workout a Parkour všechny situované do sportovního areálu ve Smetanových sadech.

Samostatný oddíl bude tvořen představením všech soutěžních návrhů na řešení pomníku obětem 1. Světové války, který je situován do území kolem hřbitovní kaple Panny Marie v areálu hřbitova ve Vyškově, včetně vítězného návrhu.

Věříme, že i z letošní výstavy si její návštěvník odnese jak povědomí o současném dění na území města, tak o možnostech jeho budoucího rozvoje.

Těšíme se na Vaši návštěvu plánované výstavy.

Zdeněk Pospíšil, městský architekt

 

Vstup zdarma

Proměny Vyškova