Spojte se s námi twitter facebook instagram

Nová publikace Muzea Vyškovska

Muzeum Vyškovska vydalo novou publikaci Ženy, které toho mnoho dokázaly, kterou si můžete zakoupit v pokladně Muzea Vyškovska.

 

Ženy, které toho mnoho dokázaly

 

autorka publikace:  Mgr. Renata Kotulánová

Publikací věnovaných významným vyškovským osobnostem bylo již napsáno několik. Ženy se v nich ale objevovaly jen sporadicky, v  početné mužské konkurenci velikost jejich díla nepostačovala. Vyškov přitom měl ženy, které toho mnoho dokázaly, a které si zaslouží trvalou vzpomínku. Tato brožurka je věnována již nežijícím ženám, které nějakým způsobem vynikly ve své době ve svém oboru. Většina z nich se ve Vyškově narodila, další zde studovaly, pracovaly nebo žily na odpočinku. Působily v oblasti vzdělávání a osvěty, umění, sportu. Nejstarší z nich se prosazovaly v poslední třetině 19. století, v době, kdy emancipační proces teprve začínal. Představeny jsou jak osobnosti, které se proslavily mimo region, tak ty, které nějakým způsobem vynikly v místním měřítku. Tři z nich jsou nositelkami čestného občanství Města Vyškova.

Publikace vznikla z textů výstavy Ženy, které toho mnoho dokázaly, realizované v Muzeu Vyškovska ve dnech 1. září až 22. října 2017.

 

Cena publikace: 110 Kč

 

Publikace Ženy, které toho mnoho dokázaly