Spojte se s námi twitter facebook instagram

Hedvábná cesta

8. 3. – 10. 5. 2018 velký výstavní sál Muzea Vyškovska

Vernisáž výstavy středa 7. 3. 2018 v 17:00 hodin

 

Vzácné mince, zlato, stříbro a drahé kameny ve službách dálkového obchodu mezi Evropou, Asií a Afrikou ve starověku a středověku.

Výstava vypráví velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Hovoří o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy se v rámci  výstavy ztotožňují s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.

Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“ spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest a stezek, který v různých směrech spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný.

Ve starověku, středověku i v raném novověku sloužila tato spojnice Západu a Východu především k obchodním účelům, ovšem obchod nebyl zdaleka jedinou příčinou (či důsledkem) její existence.

Hedvábná cesta, protínající napříč staletími mnohé významné i polozapomenuté státy a civilizační oblasti, usnadňovala dálkovou výměnu rovněž v oblasti náboženského přesvědčení (příchod buddhismu do Číny, rozšíření islámu, křesťanské misie do Číny atd.), vědeckých poznatků a technologických inovací (výroba hedvábí, papíru, střelného prachu apod.), kulturních zvyklostí, etnografických poznatků a umění.

Výstava je prvním komplexním zpracováním tématu Hedvábné cesty u nás. Na projektu se podílel tým specialistů na jednotlivé aspekty problematiky dálkového obchodu a kulturní výměny v oblastech Starého světa ve složení:

PhDr. David Majer, Ostravské muzeum, vedoucí týmu

PhDr. Pavel Břicháček, Západočeské muzeum v Plzni

Mgr. Petr Klučina, CSc., emeritní ředitel Vojenského historického ústavu v Praze

 

Vstupné: 60 Kč, snížené 30 Kč