Spojte se s námi twitter facebook instagram

Historie Židů v Čechách

a na Moravě

3. 5. – 24. 6. 2018 Galerie Orion Muzea Vyškovska

 

Výstavní projekt Židovského muzea v Praze seznamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy. Výstava se postupně chronologicky zaměřuje na jednotlivá historická období – středověk, novověk, období emancipace, předválečné Československo a na holocaust. V druhé části poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie – samosprávu židovských obcí, povolání a hospodářská činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství, antisemitismus a diskriminaci Židů v českých zemích.

 

Vstupné: 30 Kč, snížené 15 Kč

 

Historie Židů v Čechách a na Moravě