Spojte se s námi twitter facebook instagram

Konference Alois Musil a jeho odkaz

středa 17. října 2018 Muzeum Vyškovska

 

Srdečně Vás zveme na konferenci Alois Musil a jeho odkaz.

 

Téma konference:

Alois Musil – vědec – cestovatel – kněz – spisovatel – člověk

Prof. ThDr. Alois Musil (1868 Rychtářov – 1944 Otryby) patří ke světově uznávaným vědcům. V roce 2018 si připomínáme 150. výročí jeho narození. Významné jubileum je příležitostí k prezentaci nových poznatků o jeho životě a díle a současně ke zdůraznění rozsáhlého spektra Musilova působení. Jeho činnost zasahovala do oblasti historie, literární historie, religionistiky, teologie, etnografie, archeologie, kartografie i fotografie.

Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku.

 

Přihlášky posílejte do 27. 9. 2018 (přednášející), do 15. 10. 2018 (posluchači).

Termín odevzdání příspěvku do sborníku (v elektronické podobě): do 17. října 2018.

Konferenční poplatek: 150 Kč (netýká se přednášejících), bude vybírán u prezence.

 

Podrobný program konference zde a přihláška na konferenci zde

 

Kontaktní adresa:

Mgr. Renata Kotulánová, historička Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace

náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, Vyškov

telefon: 517 348 040, mobil: 727 983 543

e-mail: kotulanova@muzeum-vyskovska.cz

web: www.muzeum-vyskovska.cz