Spojte se s námi twitter facebook instagram

Putování za předky

4. 7. – 27. 9. 2018 výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska

 

Vernisáž výstavy 3. července 2018 v 17:00 hodin.

 

Putovní výstava České genealogické a heraldické společnosti v Praze, na které se dozvíte, jak se sestavuje rodokmen a co vše obnáší práce genealoga a heraldika.

 

Většina lidí zná svůj rodokmen zhruba jen tam, kam sahá paměť nejstaršího žijícího člena rodiny. A často ani to ne. Jak se sestavuje rodokmen, co vše to obnáší a co všechno patří k práci genealoga, který je na tvorbu rodové posloupnosti odborníkem? Výstava přináší odpovědi na tyto a na mnoho dalších otázek.

 

Výstava srozumitelnou a přitažlivou formou seznamuje širokou veřejnost s pomocnými vědami historickými, jakými jsou genealogie a heraldika. Na řadě výstavních panelů nabízí ukázky archivních záznamů o předcích, které návštěvníka chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Seznámí se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik, které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce rodopisného badatele. Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů.

 

Vstupné: 40, snížené 20 Kč

 

Doprovodný program:

 

27. 9. 2018 v 17:00

Rodopis – koníček na celý život

beseda s Helenou Voldánovou, spoluautorkou výstavy

Jak se dělá rodokmen? Malé nahlédnutí na archivní materiály a způsoby zpracování rodokmenu.