Spojte se s námi twitter facebook instagram

Zkamenělé stopy

12. 9. – 17. 11. 2019 Muzeum Bučovice

 

Výstava představí návštěvníkům kolekci vzorků fosilních stop, pocházejících z geologických sbírek Muzea a galerie v Prostějově a Vlastivědného muzea v Olomouci. Stopy dokládající existenci a životní projevy rozmanitých živočichů objevují odborníci v horninách různého geologického stáří, které pocházejí z rozmanitých částí naší republiky. Výstava se zaměřuje na nálezy ichnofosílií především z Moravy.

 

Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč

 

Zkamenělé stopy