Spojte se s námi twitter facebook instagram

Upozornění pro návštěvníky

Opatření v souvislosti s šířením COVID-19

 

Prohlídka expozic a výstav je možná po zaplacení vstupného a za dodržení následujících pravidel:

 

  1. Vstup do muzea a pohyb v něm je možný pouze s ochranou dýchacích cest (rouška, šála šátek atp.).
  2. Návštěvník provede u vstupu do muzea dezinfekci rukou.
  3. Návštěvník je povinen dodržovat odstupy alespoň 2 metry od ostatních návštěvníků, s výjimkou členů domácnosti.
  4. Doporučujeme z hygienických důvodů nepoužívat interaktivní prvky v expozicích a výstavách (dotykové displeje, herní a edukativní prvky atp.).