Spojte se s námi twitter facebook instagram

Upozornění pro návštěvníky

Opatření v souvislosti s šířením COVID-19

 

Prohlídka expozic a výstav je možná za dodržení následujících pravidel:

  1. Vstup do muzea a pohyb v něm je možný pouze s ochranou dýchacích cest (rouška, šála, šátek atp.).
  2. Návštěvník provede u vstupu do muzea dezinfekci rukou.
  3. Návštěvník je povinen dodržovat odstupy alespoň 2 metry od ostatních návštěvníků, s výjimkou členů domácnosti.
  4. Ve stejný čas může být přítomen nejvýše 1 návštěvník na 15 m2 prostor přístupných návštěvníkům.

Max. počet osob je tedy následující:

Muzeum Vyškovska           63 osob

Muzeum Bučovice              14 osob

  1. Doporučujeme z hygienických důvodů nepoužívat interaktivní prvky v expozicích a výstavách (dotykové displeje, herní a edukativní prvky atp.).