Spojte se s námi twitter facebook instagram

Tužme se!

12. 9. – 8. 11. 2020 výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska

 

VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA DO 30. 12. 2020

 

Slavnostní zahájení výstavy v sobotu 12. září 2020 v 15 hodin

 

Výstava k 150. výročí Sokola Vyškov

Cílem výstavy je seznámení veřejnosti všech věkových skupin s historií vyškovského Sokola, s úlohou, kterou hrál v životě města, a s jeho významnými osobnostmi. Na velkoformátových panelech představíme prostřednictvím textů a fotografií historii vyškovského Sokola od počátků do násilného přerušení po roce 1948, s připomenutím oživení v roce 1968 a znovuobnovení po roce 1989. Jádro výstavy bude spočívat v letech 1918–1938, kdy Sokol hrál v životě města zásadní roli. Představíme nejen tělovýchovnou funkci Sokola, ale i jeho bohatou osvětovou a kulturní činnost, včetně loutkového divadla a provozu kina. Součástí výstavy se stane i projekce filmových materiálů, pro děti připravíme tvořivou dílničku s výrobou loutek a maňásků.

Výstava je realizována za finanční podpory města Vyškova.

 

Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč

 

Tužme se!